Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 01 2019

4461 95d7 500
Reposted fromsoftboi softboi viairmelin irmelin
3692 cfce 500
4312 13e3 500
Reposted fromszatatan szatatan viablackheartgirl blackheartgirl
Przez te wszystkie lata dowiedziałam się, że czasem odpychamy ludzi tylko dlatego, żeby nas przyciągnęli. Chcemy, żeby udowodnili nam, jak bardzo im na nas zależy. Chcemy, żeby walcząc o nas, dowiedli swojej miłości.
— Darien Gee
Reposted fromaleander aleander viablackheartgirl blackheartgirl
0400 d6ab 500
Reposted frommangoe mangoe viablackheartgirl blackheartgirl
6469 9368 500

delta-breezes:

Emily Jeffords | @emily_jeffords

Reposted fromkimik kimik viairmelin irmelin
3879 730f 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viablackheartgirl blackheartgirl
A przekroczyć próg najtrudniej w sobie
— Wiesław Myśliwski, Traktat o łuskaniu fasoli
Reposted frombeltane beltane viairmelin irmelin
2323 ed4b
Reposted fromdailylife dailylife viairmelin irmelin
6096 b00b 500
Reposted fromohshit ohshit viabluejane bluejane
1228 e757
Reposted fromkarahippie karahippie viahormeza hormeza
Jestem jednocześnie za bardzo i zarazem nie dosyć.
— .
Reposted frommadeliine madeliine viaheavencanwait heavencanwait
2165 d2e9
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl
Reposted fromshakeme shakeme viaWlodara Wlodara
4975 578c
Reposted fromdarkanes darkanes vianoelle noelle
Chcę wam przypomnieć, żebyście mieli gdzieś, co myślą inni. Wasze życie należy do was, wasza muzyka jest waszą muzyką, wasze wybory są waszymi wyborami, a wasza wódka jest waszą wódką. Nie traćcie czasu na gówniane rzeczy. Róbcie wyłącznie to, co chcecie robić. Włóczcie się po klubach, skaczcie z samolotu, odwiedźcie Bułgarię. Mam to gdzieś. Róbcie rzeczy, dzięki którym będziecie szczęśliwi.
— Estelle Maskame "Czy wspominałam, że Cię kocham?"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vianoelle noelle
Problem polega na tym, że szukamy kogoś przy kim możemy się zestarzeć, a sekretem jest znaleźć kogoś z kim możemy pozostać dziećmi.
— Charles Bukowski
Reposted fromxalchemic xalchemic vianoelle noelle
9716 acca
Reposted fromesste esste vianoelle noelle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl