Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 11 2019

2110 528e 500

Anna Ciarkowska - "Chłopcy, których kocham"

Reposted frompierdolony pierdolony viaheavencanwait heavencanwait
0352 6f6a 500
Reposted fromhare hare vianoelle noelle
3741 3923 500
divine love
Reposted fromrubinek rubinek viablackheartgirl blackheartgirl
Nikt nie może być mi bliższy ode mnie, a ja, ja jestem sobie czasem taki daleki.
— Stanisław Lem "Szpital Przemienienia"
0501 6873 500
Reposted fromoll oll viablackheartgirl blackheartgirl
0981 6c84
Reposted fromHardcores Hardcores viairmelin irmelin
7227 4960 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin

"Zapłacz, kiedy odejdzie,
jeśli Cię serce zaboli,
że to jeszcze za wcześnie
choć może i z Bożej woli.
Zapłacz, bo dla płaczących
Niebo bywa łaskawsze,
lecz niech uwierzą wierzący,
że on nie odszedł na zawsze.
Zapłacz, kiedy odejdzie,
uroń łzę jedną i drugą,
i - przestań nim słońce wzejdzie,
bo on nie odszedł na długo.
Potem rozglądnij się w koło,
ale nie w górę; patrz nisko
i - może wystarczy zawołać,
on może być już tu blisko...

A jeśli ktoś mi zarzuci,
że świat widzę w krzywym lusterku,
to ja powtórzę: on wróci...
Choć może w innym futerku."

— F. J. Klimek
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
Reposted fromshakeme shakeme viatwice twice
nie potrzeba słów, żeby wiedzieć, że coś się zmieniło.
— zasłyszane
Reposted frombluuu bluuu viaSzczurek Szczurek
0163 ebc1 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
0814 faed

thefuzzydave:

i will always reblog this. forever.

9877 b872 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin

September 19 2019

3092 1c8c 500
Reposted fromJustVicky JustVicky viaramoneska ramoneska
5174 d1fe 500
Reposted frompiehus piehus viaohhhfuckitt ohhhfuckitt

September 15 2019

8907 3a8c
Reposted fromEtnigos Etnigos viablackheartgirl blackheartgirl
9829 ce17 500
Reposted fromplants plants viaWlodara Wlodara
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl